Laipni aicināti

DanfossViencauruļu apkures sistēmas renovācijas izmaksu aprēķināšanas rīks

Lietošanas noteikumi

Danfoss viencauruļu rīks - galalietotāja licences līgums un atruna

Lūdzu, pārskatiet zemāk esošos noteikumus un noklikšķiniet uz “Akceptēt” apakšā, ja piekrītat noteikumiem un vēlaties turpināt lejupielādi.

1. Licence

Šis galalietotāja licences līgums un atruna (“Līgums”) ir noslēgta starp Danfoss A/S vai kādu no tā saistītajiem uzņēmumiem (saukti par “Danfoss”) un jūs kā galalietotāju (“Jūs”). Šajā līgumā “Saistītais uzņēmums” nozīmē uzņēmumu, kuru tieši vai netieši kontrolē Danfoss A/S ar akcijām vai balsstiesībām.

Pēc šī līguma pieņemšanas Danfoss piešķir jums ierobežotu, neekskluzīvu, nepārsniedzamu, bez autoratlīdzības, pasaules mēroga licenci (“Licence”), lai instalētu un izmantotu Danfoss viencaurules rīku (“Lietojumprogramma”) jūsu lietošanai jebkurā ierīcē, kas jums pieder vai kuru jūs pārvaldāt. Licence tiek piešķirta, ja jūs ievērojat šī Līguma noteikumus, un - ja lietojumprogrammu esat lejupielādējis no Danfoss tīmekļa vietnes - Danfoss lietošanas noteikumi (pieejami vietnē www.danfoss.lv).

2. Īpašumtiesības

Lietojumprogramma satur patentētu informāciju, kas pieder Danfoss un ir aizsargāta ar piemērojamām intelektuālā īpašuma tiesībām. Šāda Danfoss īpašumtiesību informācija nedrīkst būt, izņemot šeit skaidri atļautos:

  • izmantota jebkādiem mērķiem, izņemot saskaņā ar šo nolīgumu,
  • kopēta vai reproducēta jebkurā formā, vai
  • modificēta, izīrēta, iznomāta, pārdota, izplatīta vai izmantota komerciāli.

Danfoss patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt, apturēt, noņemt vai atspējot jūsu piekļuvi. Danfoss nosaukums, Danfoss logotips un citas Danfoss preču zīmes, grafikas un logotipi ir Danfoss vai tā filiāļu preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Jums nav piešķirtas nekādas tiesības vai licence attiecībā uz šādām preču zīmēm.

3. Trešās puses komponenti

Lietojumprogramma var ietvert noteiktus trešo personu programmatūras komponentus ("Trešās puses komponenti"), ieskaitot atvērtā koda un bezmaksas programmatūras komponentus, kuriem katram ir savas autortiesības un savi licences nosacījumi ("Trešās puses licence"). Iekļauto programmatūras komponentu un to attiecīgo licenču saraksts ir atrodams trešās puses failā licences.txt.

Ciktāl jebkura trešās puses licence piešķir jums tiesības izmantot, kopēt vai pārveidot trešo pušu komponentus, kas ir plašāki vai šaurāki par šajā līgumā piešķirtajām tiesībām, tad šādām tiesībām ir prioritāte pār šajā līgumā piešķirtajām tiesībām un ierobežojumiem tikai šādiem trešo pušu komponentiem.

4. Garantijas atruna

Licence tiek nodrošināta “kā ir” un “kā pieejams” paredzētajiem mērķiem, kā to nosaka tikai Danfoss, un jebkāda tās izmantošana ir tikai jūsu atbildībā. Jebkurš Lietojumprogrammas radītais padoms, rezultāti vai informācija nevar aizstāt tehnisko padomu, jums tas jāpārbauda, ​​tie nav solījumi, un uz tiem nevajadzētu paļauties kā uz precīziem datiem vai analīzēm.

Danfoss atsakās no visām garantijām un nosacījumiem attiecībā uz Lietojumprogrammu, neatkarīgi no tā, vai tie ir izteikti netieši vai ar likumu, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar nosacījumiem, kas saistīti ar pārdošanu, apmierinošu kvalitāti, piemērotību noteiktam mērķim, precizitāti un trešo pušu tiesību pārkāpšanu. Danfoss negarantē, ka lietojumprogramma atbildīs jūsu prasībām vai ka tā darbība būs nepārtraukta vai bez kļūdām.

5. Atbildības ierobežošana

Ciktāl tas nav aizliegts ar likumu, Danfoss nekādā gadījumā nav atbildīgs par jebkādiem tiešiem, īpašiem, netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem, ieskaitot, bez ierobežojumiem, īpašuma bojājumus, zaudējumus par ietaupījumu vai peļņas zaudēšanu vai datu zudumu, kas rodas no jebkādas Lietojumprogrammas izmantošanas.

6. Citi lguma nosacjumi

Licence automātiski izbeidzas, kad esat pārkāpis kādu no šī Līguma noteikumiem. Danfoss var jebkurā laikā izbeigt licenci pēc saviem ieskatiem bez iepriekšēja brīdinājuma.

Uz šo līgumu un licenci attiecas Dānijas materiālie tiesību akti. Jebkurš strīds, kas izriet no šī līguma vai ir saistīts ar to, tiek nodots Dānijas tiesu ekskluzīvajā jurisdikcijā.

 

Lietotņu licences noteikumi, 2018. gada 1. janvāris